skip to Main Content

Der er et stort behov for Digitale, Teknologiske og IT kompetencer i de virksomheder som er på vej til eller er i gang med digital transformation.

Så det er nu, du skal gøre en indsats for at nå målet, og der er et par trin du skal igennem. Hvis du er i tvivl om de trin eller ønsker sparring, så kontakt os.

Management by Nordved ønsker at hjælpe CIO/CTO/CDO m.fl. til at skabe grundlaget for at få fodfæste i bestyrelsesuniverset.

Vi har 15 min. indledningsvis afklaring af dine ønsker og behov, og derefter aftaler vi specifikke møder for sparring.

Back To Top