skip to Main Content

Search & Selection

Vi er specialister og har mange års erfaring med at finde det bedste match til den enkelte stilling. Vi behersker de forskellige metoder og kan rådgive dig om de mange muligheder og rekrutteringsstrategier.

Vi påtager os udelukkende opgaver inden for fagområder, hvor vi har stor viden og indsigt – her løser vi til gengæld mange opgaver.

Vi kender markedet og har et stort netværk, der sikrer os adgang til informationer om, hvor de bedste kandidater til en given stilling kan findes. Vi ser mange cv’er og møder et stort antal kandidater, som vi kanaliserer videre til de stillinger, hvor der er det bedste match. Samtidig bruger vi de mest effektive værktøjer og databaser, så vi kan søge bredt og på tværs af grænser, brancher og faglige discipliner. Dermed sikrer vi dig de bedste kandidater, der er til rådighed i markedet på et givet tidspunkt!

Vælger du os til at finde din nye medarbejder, er du sikker på en hurtig, effektiv og succesfuld proces, der sikrer et godt forløb for kandidaterne, samt at din virksomhed ansætter den rigtige kandidat.

Vores faglige indsigt samt viden om markedet er din garanti for en effektiv og vellykket rekrutteringsproces.

Processen

For at sikre et hurtigt, effektivt og succesfuldt forløb, hvor ansættelsen af den rette kandidat som din nye medarbejder er målet, følger vi en klassisk og sikker rekrutteringsproces:

Stillings- & kandidatprofil
Med udgangspunkt i møder med udvalgte ledere og medarbejdere fra din virksomhed samt den modtagne information udarbejder vi en stillings- & kandidatprofil samt en virksomhedsbeskrivelse, der godkendes af dig. Materialet indeholder en beskrivelse af stillingen, den foretrukne kandidat samt virksomheden – herunder organisationsplaner og stillingens placering og reference. Desuden fastlægges en tidsplan, og den endelige proces for opgavens løsning lægges fast. Enten udelukkende Search i markedet eller en kombination af Search og annoncering på de mest benyttede digitale medier som Jobindex og LinkedIn.

Search og annoncering
Vi kontakter vores netværk, søger i udvalgte databaser samt i vores egen emnebank. Processen er struktureret og sikrer, at vi kommer hele vejen rundt. Under forløbet har vi hele tiden den godkendte stillings- & kandidatprofil i tankerne, og sikrer derved, at vi finder frem til de bedste match til stillingen og din virksomhed.

Kontakt
At kontakte kandidater, der ikke er aktivt jobsøgende, er en disciplin i sig selv. Her lægger vi vægt på en respektfuld og diskret tilgang, der garanterer, at kandidaterne får det rette indtryk af stillingen samt den virksomhed som vi repræsentere. Blandt de kontaktede kandidater samt ansøgere fra annonceringen udvælges de bedste egnede, der inviteres til en personlig samtale.

Interview
Den personlige samtale finder typisk sted på vores kontor og varer op til 2 timer pr. kandidat. Samtalen indledes med, at kandidaten briefes indgående på stillingens indhold, virksomhedens strategi, mission, vision og værdier, den afdeling kandidaten skal indgå i samt den leder, der skal refereres til. Herefter gennemgår kandidaten sit cv, og vi spørger ind til jobskifte, opnåede resultater, ambitioner samt faglige og personlige kompetencer. Samtalen skal være en positiv oplevelse for kandidaten, men samtidig sikrer vores mange års erfaring, at vi kommer hele vejen rundt og får et klart og nuanceret billede af kandidatens styrker og svagheder.

Præsentation af kandidater
I samarbejde med din virksomhed udvælges de bedst kvalificerede kandidater – typisk 3-5 pr. stilling – der præsenteres for den ansættende leder. Forud for præsentationen udarbejder vi en præsentationsmappe med cv’er og relevante oplysninger om de enkelte kandidater – lønforventninger, opsigelsesvarsel, motivation for ønske om jobskifte, uddannelsesbaggrund, private forhold mv. Vi deltager altid i præsentationen, der finder sted hos os eller virksomheden. Ved præsentationen udfordres kandidaterne på deres faglige og personlige kompetencer, og såfremt det ønskes, vil vi bede kandidaterne forberede og præsentere en case, der sikrer en bedre forståelse af den pågældendes kvalifikationer.

Test og referencer
Efter præsentationen udvælges den eller de kandidater, I ønsker at gå videre med. Herefter gennemfører kandidaten et testforløb, der tilpasses fra opgave til opgave. Typisk vil der være tale om en kombination af en personlighedstest og en logisk test, men efter behov kan vi tilbyde at lade andre tests indgå i forløbet – f.eks. faglige eller sproglige tests. Samtidig kontakter vi 2-4 referencer og udspørger dem om deres kendskab og erfaring med den pågældende kandidat. Det vil normalt være ledere, men det kan også være sidestillede kolleger eller personer, der har refereret til den pågældende.

Kontrakt, afslutning og opfølgning
Med udgangspunkt i testresultater, referencer og jeres vurdering af kandidaterne er det tid til at forhandle ansættelseskontrakten på plads. Vi bistår gerne hermed, såfremt I måtte ønske det. Samtidig afslutter vi opgaven og sikrer, at alle kandidater, der har været i kontakt med os, informeres om, at opgaven er afsluttet.

Efter ca. 2 og 6 måneders ansættelse følger vi op på den valgte kandidat.

Den beskrevne proces kan naturligvis tilpasses til din virksomheds særlige ønsker og behov.

Vi påtager os udelukkende opgaver inden for fagområder hvor vi har stor viden og indsigt – her løser vi til gengæld mange opgaver.

Back To Top