skip to Main Content
Erfaren IT- og ERP-projektleder til NIRAS

Har du erfaring med implementering af IT- og ERP-platforme, og vil du være med til at fusionere to store danske rådgivningsvirksomheder? Din opgave bliver at styre store og små IT-projekter sikkert i mål til rette kvalitet, tid og budget.

NIRAS er en international rådgivningsvirksomhed, der arbejder med alt fra procesanlæg og byggeri over energi, miljø og infrastruktur til udviklingsbistand og byplanlægning.

NIRAS spænder bredt – fagligt og geografisk – med 2100 ansatte på 42 kontorer i 21 lande. I 2016 nåede omsætningen knap DKK 1,5 mia. Som følge af den netop gennemførte fusion med Alectia forventes omsætning at vokse til DKK 2.1 mia.

NIRAS blev grundlagt i 1956 af de danske civilingeniører Jørgen Kristian Nielsen og Konrad Rauschenberger. Selskabet har hovedkvarter i Allerød nord for København.

Aktierne i NIRAS Gruppen er ejet af NIRAS Fonden samt ledere og medarbejdere. NIRAS Fondens hovedformål er at fremme selskabets trivsel og bestående såvel i økonomisk henseende som i relation til personaleforhold og ønskelig udvikling.

Du kan læse mere her www.niras.dk

NIRAS er i gang med en spændende fusion mellem to store danske rådgivervirksomheder. Afdelingen for IT-udvikling og drift arbejder lige nu på at få de bedste IT-løsninger fra to IT-landskaber til at smelte sammen. Til det har vi brug for en erfaren projektleder, der kan påtage sig ansvaret for flere af disse projekter – primært i Danmark, men også i vores datterselskaber i Norden, UK, Tyskland og Polen.

En alsidig afdeling med mange forskelligartede opgaver
NIRAS’ afdeling for IT-udvikling & drift består af 14 engagerede medarbejdere, som arbejder med udvikling og projektledelse fra hovedkontoret i Allerød. Hertil kommer eksterne konsulenter fra vores samarbejdspartnere, der supportere vores IT- og ERP-projekter.

Vi drifter alle interne forretningssystemer til CRM, projektstyring, økonomi, HR, rapportering m.m. og anvender både standardsystemer og egenudviklede applikationer til NIRAS på globalt plan.

Selvstændigt og spændende job
Som projektleder får du ansvaret for at lede både interne og eksterne projektdeltagere. Vi er lige nu i gang med at implementere Maconomy i den danske del af vores forretning – herefter kommer turen til de øvrige lande, vi er til stede i. Det bliver din primære opgave at gennemføre disse projekter i det kommende år.

Vi lægger vægt på at forankre de løsninger, vi leverer til forretningen. En betydelig opgave for vores nye projektleder bliver at koordinere alle de aktiviteter, der involverer vores store superbrugerorganisation. Det kræver et stort overblik, men du vil blive hjulpet godt af vores change manager og vores uddannelsesansvarlige.

Ud over at kunne styre vores interne ressourcer, skal du sikre samarbejdet med vores leverandører – herunder at kvalitet og budget overholdes i forhold til aftaler.

I forbindelse med implementeringen af vores mange projekter vil du få god mulighed for at koordinere og komme med input til den samlede arkitektur og dermed være med til at forme IT-landskabet for fremtidens NIRAS. Du refererer til Chefen for IT-udvikling & drift, Claus Birkholm.

Og hvem er du?
Vi forestiller os at du er en erfaren IT projektleder, der har dokumenteret succes på store IT-og ERP-projekter. Dine kompetencer spænder bredt – fra ledelse af ERP-projekter og integrationsprojekter til infrastruktur-orienterede projekter. Hertil kommer, at du skal have deltaget i formel projektledertræning og gerne have en relevant videregående uddannelse.

Metodemæssigt skal du kunne beherske både at løse opgaver agilt og efter mere traditionel vandfalds-model.

Kommunikationsmæssigt skal du være lyttende, men også klar og tydelig, når vejen frem skal sættes. Hertil kommer at du skal være samarbejdsorienteret og god til at kommunikere på både dansk og engelsk. Vi lægger vægt på, at du har et godt humør, trives med til tider stramme deadlines og er indstillet på at yde en ekstra indsats, når det kræves. Det modsvarer vi naturligvis med et spændende job, frihed under ansvar samt en fornuftig løn og tilhørende goder.

Udrulningen af specielt ERP-løsningen vil kræve en del rejser. Det kommende år må du forvente at en del rejseaktivitet – formodentlig minimum 5 dage om måneden, men det afhænger meget af det enkelte projekt samt din planlægning.

Back To Top

Vi bruger cookies til at analysere trafik på mannor.dk. Ved at klikke OK accepterer du vores brug af cookies.